Mail : info@adadenizcilik.com

Blog

 • Ana Sayfa
 • GEMİ ADAMI SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ

GEMİ ADAMI SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ

GEMI ADAMI CÜZDANI ÇIKARILMASI

 

Gemilerde çalışmak isteyenler, iş arayanlar, sigortalı işim yok diyenler, dünyayı gezmek ve de aynı zamanda para kazanmak istiyorum diyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili olduğu halde denize gerekli önemi vermeyen halkımızı bilinçlendirmek üzere denizi sevdirerek denizciyetiştirmekteyiz.

Son 10 yılda hızla gelişen denizcilik sektörü bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyacı günden güne artıyor. Bu sebeple MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI DENİZCİLİK MÜŞTEŞARLIĞI TARAFINDAN ONAYLI gemi adamı yetiştirme kurslarımız aynı zamanda, insan kaynakları alanında da faaliyet göstermektedir.

Kurslarımızda çok ciddi bir eğitimden geçirilen gemici ve yağcı adayları kısa bir sürede iş bulma şansına sahip olmaktadırlar . Gemi adamı yetiştiren firmamız; kursiyerlerimize aynı zamanda hizmet satın aldığımız şirket ve işletmelerde istihdam garantisi vermektedir.

Gemi adamı cüzdanı alabilmek için gerekli bilgiler için bizi arayın. Kısa sürede gemi adamı cüzdanı ve stcw belgelerinize sahip olacaksınız.

Kurs Kaydı İçin Gerekli Evraklar

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sabıka kaydı
 • Diploma fotokopisi (noter tasdikli)
 • 15 adet fotoğraf
 • Askerlik durum belgesi
 • İkametgah belgesi
 • GEMİ ADAMI SAĞLIK HEYET RAPORU(Not:Kursa kayıt olduktan sonra istenilen evraktır.) ;

 

GEMİ ADAMI NASIL OLUNUR?

Gemi kaptanı, zabitleri, yardımcı zabitleri, tayfalar ve yardımcı hizmet personeli Gemi Adamı olarak adlandırılıyor. Güverte bölümünün başında 1.zabit bulunurken, makine bölümünün başında başmühendis görev yapar ve tüm bölüm amirleri kaptana bağlıdır. Tayfaların başında kendisi de bir tayfa olan lostromo(reis) yer alır.

Gemi adamı olabilmek için öncelikle aşağıdaki koşullara sahip olmanız gerekli:

 • TC vatandaşı olmak ya da Türkiye’de veya KKTC’de konuyla ilgili eğitim gören/mezun olan KKTC vatandaşı olmak ya da 2527 sayılı kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,
 • Gemi adamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak,
 • Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,
 • Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurt dışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak gerekir.
 • Yukarıda belirtilen şartlar arasında yer alan deniz hizmeti, hizmet verilen gemilerin çalışır durumda olması koşulu ile aşağıdaki durumlar için geçerli olmakta:
 • Ticari ve askeri gemiler ya da deniz araçları ve diğer gemilerin güverte ve makine bölümlerinde çalışılan süreler,
 • Limanlarda yükleme-boşaltma ve tersanelerde bakım-onarım için geçen süreler,
 • Gemi adamının gemiye katılması ile gemiden ayrılması arasındaki süreler,
 • Gemi bağlanmaları, izinler, hastalıklar ve diğer nedenlerle gemide çalışmadan geçen sürelerin, bir yılda iki aylık bölümü,
 • Gerekli koşulları sağlıyorsanız artık gemi adamları sınavlarına katılabilirsiniz. Gemi Adamları Sınavları Merkezi(GASM) tarafından yapılan gemi adamları sınavlarına girmek için sınav ilanını takiben liman başkanlıklarına aşağıdaki evrakları teslim etmeniz gerekli:
 • Hizmet belgeleri (ilk kez gemi adamı olmak için<